Actueel

Actueel nieuws van Stichting STOK en gemeente Rotterdam

Campagne overlast melden

Met medewerking van STOK informeert de gemeente in juni de bewoners van Kralingen over hoe ze overlast en illegale  woonsituaties kunnen melden. Ook krijgen de studentenhuizen in de wijk een brief met leefregels. Een fijne zomer!

Download: Brief aan leden studentenverenigingen

Download: Meterkastkaart Kralingen juni 2023

Spreekuur studentenoverlast Kralingen

Met al uw vragen en problemen op het gebied van overlast van studenten bent u welkom op het maandelijks spreekuur in de Wijkhub aan de Slaak. Daar zijn onder andere de wijkagent, handhaving en bouw- en woningtoezicht aanwezig.

De eerstkomende spreekuren zijn op de woensdagen 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december.

Wijkhub Kralingen, Slaak 14, Rotterdam

Van: 15.00 – 17.00 uur.

Graag vooraf aanmelden via participatiekc@rotterdam.nl

Stok schort samenwerking met gemeente op

10 mei 2023 schreef het bestuur van Stok een brief aan wethouder Karremans (oa  handhaving en buitenruimte) waarin de samenwerking met de Gemeente Rotterdam zoals overeengekomen in het Actieplan Studentenoverlast, wordt opgeschort. Dit naar aanleiding van een recent bezoek van Stok aan wethouder Zeegers (bouwen en wonen) waarin zij aankondigde voornemens te zijn mogelijkheden tot kamerverhuur weer uit te breiden, ook in sterk verkamerde wijken als Kralingen.

Bekijk de brief hier

Kraan gaat weer open in Kralingen

Plan Studentenhuisvesting Rotterdam botst met recent kamerverhuurbeleid

23 maart 2023

Het bestuur van STOK maakt zich zorgen over het nieuwe Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 van wethouder Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66) Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor Kralingen en andere sterk verkamerde wijken. Naast plannen om studentenflats te bouwen die nog in de kinderschoenen staan, is de belangrijkste oplossing voor de kamernood om recente regels voor kamerverhuur alweer te versoepelen. Waar sinds 1 juni 2021 een kamervergunning verplicht is vanaf drie, is dat straks pas vanaf vier studenten. Verder wordt het splitsen van woningen aangemoedigd om meer verkamering mogelijk te maken. In reeds sterk verkamerde buurten zullen nog meer appartementen en portiekwoningen studentenhuizen worden. Deze plannen staan haaks op recent beleid om de overlast en het aantal studentenpanden in sterk verkamerde wijken te verminderen. Arthur ten Have (voorzitter bewonersinitiatief STOK, Stop Overlast Kralingen): “Bewoners van Kralingen krijgen opnieuw te maken met afnemende leefbaarheid. Terwijl er net een beetje vertrouwen was ontstaan in de samenwerking met de gemeente en het tij enigszins leek te keren.”

STOK sprak hierover in in de vergadering van de Commissie Bouwen en Wonen begin maart. Lees hier het persbericht dat STOK vervolgens stuurde.

Download hier het persbericht bezwarenplan studentenhuisvesting

STOK bedankt de gemeente

STOK bedankt de gemeente

Het bestuur van STOK schreef op 7 april een brief aan wethouder Karremans waarin het hem bedankt voor zijn inspanningen om het Actieplan Studentenoverlast (in februari gepresenteerd) rond te krijgen en belangrijke punten van STOK over te nemen. De brief is ook...

STOK wint aanmoedigingsprijs

STOK wint aanmoedigingsprijs

Foto: ©  Winish Chedi De afscheidsreceptie van de gebiedscommissie ie vond plaats op donderdagavond 17 maart in HAL 4, in De Esch. In plaats van één gebied(scommissie) spreken we voortaan over twee afzonderlijke wijken met elk hun eigen Wijkraad. Een aantal bewoners...

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media