Vergunningen

Nieuws over kamerverhuurvergunningen

Stand van zaken kamervergunningen najaar 2022

Overgangsregeling kamervergunningen en nul quotum
1 september 2022 was de deadline voor de overgangsregeling en inmiddels hebben veel panden alsnog een kamervergunning gekregen. Ook lopen er nog bezwaar- en ook beroepsprocedures van omwonenden.
Niet alle studentenpanden vroegen vergunning aan. Mocht u illegale situaties kennen bij u in de buurt, bijvoorbeeld een pand dat na 1 januari 2020 verkocht en/of verkamerd is aan meerdere studenten of na 30 juni 2021 aan meer dan twee, dan kunt u dit e-mailen naar teamwonenSB@rotterdam.nl.

Wellicht is nog niet bij iedereen bekend dat in de buurten Kralingen-West, Kralingen-Oost en Struisenburg een nulquotum geldt. Dit betekent dat hier ook na 1 september 2022 geen nieuwe kamerverhuur is toegestaan. In de buurt de Esch geldt dit nulquotum niet. Daar is vanaf 1 september 2022 weer nieuwe kamerverhuur toegestaan, mits er binnen 50 meter geen andere kamerverhuurvergunning is afgegeven.

Meer informatie over kamervergunningen vindt u op de website van de gemeente rotterdam.nl/wonen-leven/studenten-kralingen/ (o.a. bij de veel gestelde vragen onderaan)


Onrust rond kamervergunningen
Rondom de geldigheid van de kamervergunning is wat onduidelijkheid. Op 14 maart 2022 heeft de Rechtbank Rotterdam de huisvestingsverordening van de gemeente Rotterdam waar de kamervergunning op gebaseerd is gedeeltelijk buiten toepassing verklaard. De rechter oordeelde dat niet voldoende was onderbouwd dat er sprake was van schaarste aan goedkope woonruimte in bepaalde wijken. Deze onderbouwing is nodig om kamervergunningen te rechtvaardigen. Met deze uitspraak lijkt het erop dat zonder vergunning kamers kunnen worden verhuurd aan drie of meer kamerbewoners. De gemeente is hiertegen in hoger beroep bij de Raad van State. Zij is bezig de onderbouwing aan te vullen overeenkomstig de eisen die de rechtbank stelt. Als zij hierin slaagt is het waarschijnlijk dat de rechtbank oordeelt dat de vergunningplicht herleeft en aan alle voorwaarden zal moeten worden voldaan.
In Kralingen was ook onrust rond het voornemen van de nieuwe coalitie om pas vanaf 4 (ipv 3 personen) kamervergunning te eisen. Dit staat haaks op voornemens uit het Actieplan. Stok dringt erop aan de huidige regelgeving voor Kralingen en De Esch te behouden. Stok hoopt dat er aan het einde van het jaar meer duidelijkheid is en heeft er vertrouwen in dat de gemeente aan een solide vergunningenstelsel werkt.

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media