Vergunningen

Nieuws over kamerverhuurvergunningen

Vergunningen

De gemeente verstrekt vanaf 1 juli 2021 geen vergunningen meer om aan meer dan twee studenten kamers te verhuren. Met andere woorden: het nulquotum dat Kralingen eerder had, geldt weer. Wel kunnen verhuurders voor bestaande situaties, als er dus al langer meer dan twee studenten in hun pand wonen, een vergunning aanvragen.

STOK is blij met het nulquotum, maar vreest dat huiseigenaren tijdens de overgangsperiode wel heel vlot een vergunning krijgen. De registratie van overlastmeldingen is de afgelopen jaren heel gebrekkig geweest, waardoor dossiers over de panden ontbreken. Bijna voor elk huis, ook waar veel overlast vandaan komt, verleent de gemeente nu een vergunning. Slechts sporadisch wijst de gemeente een aanvraag af. STOK vraagt van de gemeente dat zij vergunningverlening en handhaving doeltreffender inzet als instrument om de scheefgroei tussen de aantallen tijdelijke en vaste bewoners te verminderen.

STOK is kritisch, maar zeker ook constructief. De stichting stuurt aan op oplossingen voor de korte én lange termijn.

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media