Nieuws uit en over Kralingen

STOK bedankt de gemeente

Nieuws Kralingen

Het bestuur van STOK schreef op 7 april een brief aan wethouder Karremans waarin het hem bedankt voor zijn inspanningen om het Actieplan Studentenoverlast (in februari gepresenteerd) rond te krijgen en belangrijke punten van STOK over te nemen. De brief is ook geadresseerd aan wethouder Bas Kurvers en de betrokken gemeenteambtenaren Rob Keerweer, Erik Jan Kleingeld en Joeri Viergever.

Natuurlijk is STOK heel blij dat de gemeente de overlastproblematiek serieus neemt, maar in de brief vraagt het bestuur nadrukkelijk of de gemeente de acties uit het plan, waaronder het stoplichtmodel, ook gaat uitvoeren en opvolgen. Kortom: STOK houdt de vinger aan de pols en blijft zelf actief om de overlast tegen te gaan. Dat kan echter alleen als de oorzaak van het probleem, een te hoge concentratie studentenhuizen, ook wordt aangepakt. Vóór de zomervakantie overlegt STOK weer met de gemeente.

De volledige brief kun je hier lezen.

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media