Actieplan Studentenoverlast

Plan van aanpak

Actieplan Studentenoverlast

Stichting STOK opereert niet solistisch, maar in samenspraak met alle betrokken partijen: de Erasmus Universiteit, hogescholen, studentenhuisvesters en eigenaars van studentenpanden. Het gaat er uiteindelijk om dat we Kralingen (weer) leefbaar maken voor alle inwoners, studenten en niet-studenten. Stok is dan ook niet tegen studenten in de wijk, maar onderneemt iets tegen alle soorten overlast. 

Een aantal bewoners, de initiatiefnemers van STOK, stelde eind oktober 2021 een plan op om samen met de gemeente de woonoverlast te verminderen. Dit zespuntenplan* is aangeboden aan Vincent Karremans, wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven, en Bas Kurvers, wethouder bouwen, wonen en energietransitie. Na goed overleg resulteerde dit in een gezamenlijk Actieplan Studentenoverlast Kralingen, dat op 8 februari 2022 is vastgesteld in het College van Burgemeesters en Wethouders. Wethouder Karremans presenteerde dit plan, samen met Arthur ten Have (voorzitter STOK), Rens van Overdam (voorzitter toenmalige gebiedscommissie  Kralingen-Crooswijk) en Julia van den Bosch (praeses Rotterdamse Kamer van Verenigingen).

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media