Actueel

Actueel nieuws van Stichting STOK en gemeente Rotterdam

Campagne overlast melden

Met medewerking van STOK informeert de gemeente in juni de bewoners van Kralingen over hoe ze overlast en illegale  woonsituaties kunnen melden. Ook krijgen de studentenhuizen in de wijk een brief met leefregels. Een fijne zomer!

Download: Brief aan leden studentenverenigingen

Download: Meterkastkaart Kralingen juni 2023

Spreekuur studentenoverlast Kralingen

Met al uw vragen en problemen op het gebied van overlast van studenten bent u welkom op het maandelijks spreekuur in de Wijkhub aan de Slaak. Daar zijn onder andere de wijkagent, handhaving en bouw- en woningtoezicht aanwezig.

De eerstkomende spreekuren zijn op de woensdagen 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december.

Wijkhub Kralingen, Slaak 14, Rotterdam

Van: 15.00 – 17.00 uur.

Graag vooraf aanmelden via participatiekc@rotterdam.nl

Stok schort samenwerking met gemeente op

10 mei 2023 schreef het bestuur van Stok een brief aan wethouder Karremans (oa  handhaving en buitenruimte) waarin de samenwerking met de Gemeente Rotterdam zoals overeengekomen in het Actieplan Studentenoverlast, wordt opgeschort. Dit naar aanleiding van een recent bezoek van Stok aan wethouder Zeegers (bouwen en wonen) waarin zij aankondigde voornemens te zijn mogelijkheden tot kamerverhuur weer uit te breiden, ook in sterk verkamerde wijken als Kralingen.

Bekijk de brief hier

Kraan gaat weer open in Kralingen

Plan Studentenhuisvesting Rotterdam botst met recent kamerverhuurbeleid

23 maart 2023

Het bestuur van STOK maakt zich zorgen over het nieuwe Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 van wethouder Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66) Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor Kralingen en andere sterk verkamerde wijken. Naast plannen om studentenflats te bouwen die nog in de kinderschoenen staan, is de belangrijkste oplossing voor de kamernood om recente regels voor kamerverhuur alweer te versoepelen. Waar sinds 1 juni 2021 een kamervergunning verplicht is vanaf drie, is dat straks pas vanaf vier studenten. Verder wordt het splitsen van woningen aangemoedigd om meer verkamering mogelijk te maken. In reeds sterk verkamerde buurten zullen nog meer appartementen en portiekwoningen studentenhuizen worden. Deze plannen staan haaks op recent beleid om de overlast en het aantal studentenpanden in sterk verkamerde wijken te verminderen. Arthur ten Have (voorzitter bewonersinitiatief STOK, Stop Overlast Kralingen): “Bewoners van Kralingen krijgen opnieuw te maken met afnemende leefbaarheid. Terwijl er net een beetje vertrouwen was ontstaan in de samenwerking met de gemeente en het tij enigszins leek te keren.”

STOK sprak hierover in in de vergadering van de Commissie Bouwen en Wonen begin maart. Lees hier het persbericht dat STOK vervolgens stuurde.

Download hier het persbericht bezwarenplan studentenhuisvesting

Studentenoverlast in Kralingen STER

Studentenoverlast in Kralingen STER

NRC 25 februari 2022 Bewoners in Kralingen ervaren veel overlast van studenten in hun wijk. Dit werd opnieuw duidelijk tijdens een bewonersbijeenkomst in 2021. De gemeente startte een aanpak en presenteerde samen met wijkpartijen in februari 2022 een actieplan....

Hoe studenten en beleggers Kralingen ontwrichten

Hoe studenten en beleggers Kralingen ontwrichten

NRC 6 januari 2022 Verkamering In de Rotterdamse wijk Kralingen balen bewoners van het gefeest van studenten. Het nieuwe opkoopverbod voor beleggers kan de ‘verkamering’ van straten niet terugdraaien. Tussen de winkelende mensen in de Rotterdamse Lusthofstraat voldoen...

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media