Overlast melden

Meld overlast zo vaak mogelijk bij de politie en gemeente

Meld overlast zoveel mogelijk

Alleen als politie en gemeente meldingen krijgen van alle overlastincidenten, kunnen zij maatregelen nemen om op korte, maar ook op langere termijn de overlast effectief terug te dringen.

Gelukkig hebben veel studenten goed contact met hun buren en houden er rekening mee dat die vroeg op moeten of dat hun kinderen vroeger naar bed gaan dan zij. STOK benadrukt wel dat de verhouding tussen het aantal studentenwoningen en huizen voor niet-studerende Kralingers zoek is. Daardoor neemt per definitie de overlast toe. Ook al is het percentage overlastgevers klein, met de toename van het aantal, komt dat toch neer op meer overlast.

Twee keer melden

U meldt de overlast om twee redenen: om de geluidsoverlast zo snel mogelijk te beëindigen en om de overlast te laten registreren.

1. Moet de geluidsoverlast direct stoppen? Bel dan dit nummer: 0900-8844 van de politie.
2. Het is supervervelend, maar u moet ook altijd bij de gemeente melden. Pas dan wordt uw melding geregistreerd.

Ga naar de site: https://www.rotterdam.nl/loket/overlast-doorgeven/ Vervolgens klikt u bij de vragen vier keer op ‘nee’. De vijfde vraag beantwoordt u met ‘ja’. Als u zich dan aanmeldt met uw DigD, houdt de gemeente u op de hoogte over de registratie van uw melding. Dat is echt aan te raden, omdat u dan ook hoort welke actie de gemeente onderneemt. De volgende stap toont een onlineformulier waarop u de klacht kunt intypen.

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media