Nieuws uit en over Kralingen

Studentenoverlast in Kralingen

Nieuws Kralingen

Rotterdam.nl, 29 september 2021 # 

Studenten veroorzaken veel overlast in Kralingen. Dit werd opnieuw duidelijk tijdens een bewonersbijeenkomst die op 22 september 2021 plaatsvond in Pro Rege op de Oudedijk. De gemeente is gestart met een aanpak om de overlast tegen te gaan. Tijdens deze bewonersbijeenkomst bespraken ongeveer 90 bewoners de situatie in de wijk met wethouder Kurvers (bouwen en wonen), gemeenteambtenaren, gebiedscommissieleden, politie en studentenverenigingen. De nieuwe huisvestingsregels en de aanpak van de overlast werden toegelicht.

In de bijeenkomst maakten bewoners duidelijk dat de woonsituatie in delen van Kralingen verslechterd is tot een onacceptabel niveau:

  • Er is sprake van (ernstige) geluidsoverlast, openbare dronkenschap, vervuiling en overlast van deelscooters en fietsen.
  • De schaal van de geluidsoverlast in tuinen en op straat is zo groot dat melden voor bewoners een dagtaak is geworden. Daarbij is vaak niet duidelijk wat met de meldingen wordt gedaan.
  • Ondanks verschillende aanscherpingen in de huisvestingsverordening, zijn meer gezinswoningen opgekocht en verkamerd (in sommige straten nu 50 tot 60%).
  • Bewoners melden overlast en (illegale) uitbreiding van het aantal verhuurde kamers per woning en verplaatsing van studentenhuizen. Een aantal bewoners is verwikkeld in bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanvragen en verleende kamervergunningen; deze procedures vergen veel tijd en energie.

Lees hier het hele artikel

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media