Actueel

Actueel Actueel nieuws van Stichting STOK en gemeente Rotterdam Meer informatie Terug naar de tekentafel Na gesprekken met de politiek en beleidsambtenaren, na inspraakrondes, stukken in de pers en veel overleg met Kralingers en andere partijen in de stad is STOK nu...
STOK bedankt de gemeente

STOK bedankt de gemeente

Het bestuur van STOK schreef op 7 april een brief aan wethouder Karremans waarin het hem bedankt voor zijn inspanningen om het Actieplan Studentenoverlast (in februari gepresenteerd) rond te krijgen en belangrijke punten van STOK over te nemen. De brief is ook...

Vergunningen

Vergunningen Nieuws over kamerverhuurvergunningen Meer informatie Stand van zaken kamervergunningen najaar 2022 Overgangsregeling kamervergunningen en nul quotum1 september 2022 was de deadline voor de overgangsregeling en inmiddels hebben veel panden alsnog een...
Home
Meld overlast
Achtergrond
In media