Stichting STOK Kralingen

Kort gezegd wil stichting STOK een einde maken aan de woonoverlast in Kralingen

Waar staat STOK voor?

STOK is een stichting die wil dat er een einde komt aan de woonoverlast in Kralingen. De laatste tien jaar is die overlast zo toegenomen, dat de situatie nu echt onhoudbaar is. Veel inwoners proberen daar iets aan te doen; zij spreken de overlastgevers aan op hun gedrag, bellen de wijkagent, de politie of nemen contact op met de gemeente.

Nu hebben inwoners uit de verschillende Kralingse buurten hun krachten gebundeld – zo werd de stichting Stop Overlast Kralingen geboren, kortweg STOK.

Overlast melden

STOK wil het om te beginnen gemakkelijker maken overlast te melden bij de politie én de gemeente. Maatregelen tegen overlast beginnen namelijk bij consequente melding en registratie van incidenten. Daarom roept STOK op om overlastsituaties te melden bij zowel de politie als de gemeente.

Klik hier voor meer informatie omtrent overlast melden.

Wat doet STOK?

Maar STOK doet veel meer. Zo trekt STOK samen met de gemeente op naar huiseigenaren en studentenhuisvesters. Ook die moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de overlast die hun huurders veroorzaken.

STOK en de gemeente stemmen met studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigingen af hoe die kunnen helpen de overlast te minimaliseren.

Gemeente

Gemeente Rotterdam draagt de verantwoordelijkheid en realiseert zich dat nu ook.

Meer informatie →

Vergunningen

De gemeente verstrekt vanaf 1 juli 2021 geen vergunningen meer. Max twee studenten.

Meer informatie →

Actieplan

Stichting STOK opereert niet solistisch, maar met betrokken partijen.

Meer informatie →

Werkgroepen

STOK verdeelt haar taken over een aantal werkgroepen:

  • Overlast
  • Vergunningen
  • Communicatie
  • VvE’s
  • Structurele oplossingen

Contact met een van de werkgroepen: informatie@stok-nu.nl

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media